“Capatanii ” 21-22 04 2018
Vaideeni -Valea Luncavatului- Cabana Balota- Izbucul Luncavatui -Saua Funicelul – Varful Nedei

Foto si text: Maria si Ion Jinaru